El teu número d'identificació fiscal (NIF o NIE) ens permet evitar errors en desgravar les teves aportacions a Amnistia Internacional. Introdueix el teu identificador complert amb lletra i sense guions, amb el format 000000001A. En cas que el teu document identificatiu no compleixi aquest criteri pots introduir el teu número de passaport.